SLUŽBY DIGITALIZACE

POINT CLOUD
- MRAČNO BODŮ

J e soubor bodů v prostoru vzniklý 3D scanem. Tedy každá bod má v prostoru přesné určení ve všech systémových osách. Společně s tímto zaměřením bodu provede scanner i panoramatický snímek a jím body obarví. Takto získaná data se zasadí do kontextu katastru nemovitostí a slouží primárně jako podklad pro projekční práce. Mračno je nyní vhodným a dostupným podkladem i pro malé projekty.

3D VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Původ dat a je v našem případě mračno bodů, ne pouze série fotek. 3D prohlídka je tedy velice věrná, bez hrubých přechodů jako v případě provádění prohlídky pouze fotograficky. S naší technologií je panoramatický snímek promítnut na mračno bodů a jeho zakřivení je přesné. Snímky jsou dále zpracovány a publikovány službou Matterport.  

PASPORTIZACE V BIM

V případě provedení scanu je možní naší projekční složkou převedení - přemodelování mračna na BIM model. Úroveň detailu jsou využívány primárně dvě, základní s jednovrstvými konstrukcemi odpovídající LOD 2 a plná verze odpovídající LOD 5, kde provedeme i sondy a stavebně technický průzkum potřebný pro zjištění skladeb konstrukcí a viditelných rozvodů TZB. Ostatní úrovně LOD dle potřeb klienta a dohody, ohledně jako určení podrobností, které je vždy otázkou dohody. V případě zavedeného standardu BIM na straně zákazníka je možná jeho implementace.